Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Veerman van Kampen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van De Veerman van Kampen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan De Veerman van Kampen verstrekt. De Veerman van Kampen kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DE VEERMAN VAN KAMPEN GEGEVENS NODIG HEEFT
De Veerman van Kampen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Veerman van Kampen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG DE VEERMAN VAN KAMPEN GEGEVENS BEWAART
De Veerman van Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Veerman van Kampen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Veerman van Kampen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. De Veerman van Kampen gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De Veerman van Kampen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Veerman van Kampen bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan De Veerman van Kampen te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
De Veerman van Kampen heeft hier geen invloed op.
De Veerman van Kampen heeft Google geen toestemming gegeven om via De Veerman van Kampen
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deveermanvankampen.nl. De Veerman van Kampen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Veerman van Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Veerman van Kampen maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Veerman van Kampen
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Veerman van Kampen op via
info@deveermanvankampen.nl. deveermanvankampen.nl is een website van De Veerman van Kampen. De Veerman van Kampen is
als volgt te bereiken:
Postadres: Mauritsstraat 13 8262 DR Kampen
Vestigingsadres: Ligplaats de Veerman van Kampen aan de IJsselkade t.h.v. het van Heutszplein
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68458681
Telefoon: 06 – 82 404 498
E-mailadres: info@deveermanvankampen.nl